Nắn chỉnh răng-giữ và tạo khoảng cho răng số 5
10-12-2011
2829
NẮN CHỈNH RĂNG-GIỮ VÀ TẠO KHOẢNG CHO RĂNG SỐ 5
Khi răng số 5 sữa vì các vấn đề bệnh lý thân răng rụng sớm hơn thời điểm răng số 5 vĩnh viễn mọc lên trên cùng một vị trí đó thì có nguy cơ các răng bên cạnh răng 5 đó di chuyển và chiếm chỗ của thân răng 5 vĩnh viễn, nếu điều này xảy ra sẽ tạo ra tình trạng răng số 5 mọc kẹt dưới chân hai răng bên cạnh bị di chuyển. Vì vậy điều cần thiết khi răng sữa số 5 rụng khi chưa có răng số 5 vĩnh viễn thay thế là cần có một thiết bị giữ khoảng, chống di lệch của hai răng kề răng mất, điều này đảm bảo cho khoảng trống sẵn sàng cho sự mọc lên của răng số 5 vĩnh viễn


Khi đã có sự di lệch của hai răng kề bên, cần có khí cụ có tác dụng dịch chuyển hai răng đã lấn chỗ của răng số 5 vĩnh viễn để trả lại không gian mọc cho răng này
Chia sẻ thông tin   Gửi bài viết này cho bạn bè Bản in
Các bài viết khác
Share:
scroll up
1
Bạn cần hỗ trợ?
 
Bấm vào để gọi: 0982098218